Jollakisatulokset 6/'24 Sarjakisatulokset 6/'23 Kilpailukalenteri-pdf
Tulosarkisto

Menneet kilpailut tuloksineen löydät kelaamalla listauksen sivuja taaksepäin, muuttamalla kalenterinäkymässä kuukautta tai käyttämällä hakua.

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

SRS-kevytveneregatta 2024

27. heinäkuun klo 11:55

Tervetuloa Tampereen historian viidenteen kevytveneiden matkaregattaan!

 

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki junnusta nestoriin, kunhan osaat purjehtia itsenäisesti 1-8 m/s tuulessa, ja olet perehtynyt väistämissääntöihin.

Ensin on tietoa tapahtumasta yleisesti, ja sen jälkeen purjehdusohjeet.

SRS-kevytveneregatta on lähtökohtaisesti maksuton, mutta kehoitamme ilmoittautumisen yhteydessä antamaan vapaaehtoisen kilpailumaksun. Tällä vapaaehtoissummalla katetaan kilpailun palkintokustannukset.

Osallistua saa esimerkiksi TaPSin rannasta löytyvillä jollaluokilla, sekä 606- ja 2.4 mR -veneillä. Lisäksi klikkaamalla tästä, näet muutkin veneet, joilla saa osallistua. Mikäli osallistujalla on vene, jolle ei löydy tasoituslukua yllä olevasta listasta, voidaan siitä neuvotella etukäteen ennen kisaa. Jos ei ole omaa venettä, ja kiinnostaa osallistua, kysy esimerkiksi junioriohjaajilta lainajollista. Ainakin Optareita ja Zoomeja löytyy paljon.

Ideana on koota mahdollisimman paljon erilaisia kevytveneitä samaan lähtöpisteeseen, josta lähdemme yhteisesti kiertämään rataa, jonka voi nähdä tämän julkaisun lopusta. Kaikilta maaliintulijoilta otetaan ylös aika, ja tasoitusluvulla laskettuna nopeimmat saattavat jopa tulla palkituiksi rannassa. Turvavene kulkee lähettyvillä, sekä auttaa purjehtijoita tarpeen vaatiessa.

Ilmoittautuminen on järjestäjän mieltä huojentavaa tehdä etukäteen, muttei pakollista. Veneet voidaan valita tapahtumapäivänä rannassa, jolloin tietoja ei pysty lomakkeeseen etukäteen täyttämäänkään. Jos tulet omalla tai etukäteen sovitulla lainajollalla, ilmoittautumaan pääset klikkaamalla tästä.

Kilpailulautakunta varaa oikeuden muuttaa purjehdusohjeita kaksi (2) tuntia ennen varoitusviestiä.

PURJEHDUS­OHJEET

(Lukekaa oikeasti läpi! Huom. kilpapurjehtijat kohta 14, pistelasku)

 1. SÄÄNNÖT
  1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä.
  2. Kielten ristiriitatapauksissa suomenkielinen teksti on ratkaiseva.
 2. KILPAILUUN OSALLISTEN HENKINEN OLOTILA
  1. Jokaisella kilpailuun, sen järjestämiseen tai seuraamiseen osallistuvalla taikka siihen muulla tavalla liittyvällä (Osallinen) on oltava hauskaa vähintään koko kilpailutapahtuman ajan kilpailualueella tai -satamassa läsnä ollessaan saapumisilmoittautumisen aloittamishetkestä palkintojenjaon tai after sail -grillauksen päättymishetkeen näistä pisimmän ajanjakson ollessa määräävä.
  2. Osallista, joka rikkoo tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaista sääntöä, voi kuka tahansa muu Osallinen rangaista rikkovan Osallisen hauskuutta mahdollisimman tehokkaasti lisäävän vitsin kertomalla taikka muulla tilanteeseen soveliaalla tavalla.
  3. Osallista, joka kilpailutapahtuman aikaisella toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttaa muun Osallisen hauskuuden vähentymistä, voidaan kilpailu- tai protestilautakunnan harkinnan mukaan rangaista lautakunnan tarkemmin määrittelemällä tavalla.
  4. Tämän kohdan mukaisten sääntöjen rikkominen ei voi olla veneen protestin tai hyvitykspyynnön peruste. Tämän kohdan mukaiset säännöt muuttavat Sääntöjä PKS Määritelmät Protesti, PKS 60.1 (a–b) ja PKS 64.2.
 3. ILMOITUKSET KILPAILIJOILLE
  1. Tiedotukset kilpailijoille pannaan osoitteeseen näsijärvenkisat.fi tai suullisesti kilpailijoiden korviin kilpailusatamassa tai -alueella.
 4. MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
  1. Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan ennen klo 10.00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka ilmoitetaan ennen klo 21.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.
 5. MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
  1. Maissa voidaan antaa viestejä.
   1. Maissa AP:n, eli lykkäysviestin, laskiessa korvataan sanat ”yhden minuutin kuluttua” muotoon ”aikaisintaan kolmenkymmenen minuutin kuluttua”.
 6. KILPAILUN AIKATAULU
  1. Lauantai 27.7.2024
   10:30 – 12:30 Saapumisilmoittautuminen, lainaveneen varaaminen.
   12:20 mahdollinen kipparikokous.
   12:55  Varoitusviesti
   Palkintojenjako ja after sail -grillaus mahdollisimman pian kaikkien veneiden tultua maaliin
  2. Kilpailussa ajetaan yksi (1) purjehdus.
  3. Veneiden huomion kiinnittämiseksi pian
   alkavaan purjehdukseen, nostetaan oranssi lähtölinjalippu ja
   annetaan yksi äänimerkki vähintään viisi
   minuuttia ennen kuin varoitusviesti nostetaan.
  4. Varoitusviestiä ei anneta klo 14:30 jälkeen.
 7. LUOKKIEN LIPUT
  1. Kaikki luokat lähtevät samalla, kipparikokouksessa osoitettavalla luokkalipulla.
 8. KILPAILUSATAMA JA -ALUE
  1. Kilpailusatama on Tampereen Pursiseuran kotisatama Naistenlahdessa osoitteessa Kekkosenkatu 10, 33100 Tampere.
  2. Kilpailualue on Näsiselkä ja lähtöalue on n. 0,01 nm kilpailusataman ulkopuolella.
 9. RADAT
  1. Ratapiirros ja -kuvaus sekä kuvaus kääntömerkeistä on liitetty purjehdusohjeiden loppuun.
  2. Rata on ympyrää muistuttava retkipurjehdusrata Näsijärven eteläpäässä. Lyhyen radan pituus on n. 5 nm, ja pitkän radan pituus on n. 8 nm.
  3. Optimisti-, Zoom8-, Topper- ja 380-jollat kiertävät ratakaavion mukaisen lyhyen radan. Muut kiertävät pitkän radan, ellei kilpailulautakunta toisin määrää.
  4. Viimeistään kipparikokouksessa kilpailulautakunta voi määrätä, että rata kierretäänkin myötäpäivään. Tästä tiedotetaan kilpailijoille suullisesti.
  5. Viimeistään varoitusviestin aikaan kilpailulautakunta voi määrätä poikkeavan radan näyttämällä numeroviiriä 1, jolloin kaikki veneet kiertävät lyhyen radan.
  6. Rataosuuksia ei muuteta valmiusviestin jälkeen. Tämä muuttaa sääntöä PKS 33. Kilpailupäällikön harkinnan mukaan voidaan suullisesti kertoa kilpailun aikana radan lyhentämisestä, mikäli olosuhteet sitä edellyttävät.
   1. Maali voidaan tuoda mille tahansa kääntömerkille, jolloin lautakuntaveneestä näytetään S-lippua ja otetaan veneet maaliin S-lipun ja lähimmän kääntömerkin välistä.
  7. Radalla olevat esteet ja merimerkit saa kiertää miltä puolelta tahansa omalla vastuulla, poislukien ratamerkeiksi määritellyt merimerkit.
 10. LÄHTÖ
  1. Purjehdukset lähetetään käyttämällä sääntöä PKS 26.
  2. Lähtölinja on lautakunta-aluksessa näytettävän oranssinvärisin lipuin varustetun salon ja Naistenlahden aallonmurtajan edustalla olevan oranssin kiintopoijun radanpuolisten reunojen välissä.
  3. Jos ensimmäinen kääntömerkki on lähtösuuntaa vastakkaisessa suunnassa, tulee lähdön jälkeen purjehtia lähtölinjan ulkopuolelta. Vastasuuntaan linjan läpi purjehtineet katsotaan palanneiksi.
 11. MAALI
  1. Maalilinjan vasen pää on Naistenlahden aallonmurtajalla olevan nopeusrajoitustaulun eteläisin reuna, ja oikea pää on eteläiselle aallonmurtajalle asetetun oranssinsävyisen lipun salon etelänpuoleinen reuna.
  2. Mikäli rataa lyhennetään, maali voi olla minkä tahansa kääntömerkin ja järjestäjäveneessä näytettävän S-lipun välissä.
 12. ENIMMÄISAJAT
  1. Enimmäisaika purjehdukselle on 150 minuuttia. Veneet, jotka eivät ole tulleet maaliin tämän ajan kuluessa lähtöviestistä, merkitään ei maaliin tulleiksi (DNF).
 13.  PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
  1. Protestien määräaika on 20 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin.
  2. Kaikki ilmoitukset julkaistaan Näsijärven kilpailusivustolla.
 14.  PISTELASKU
  1. Pistelasku suoritetaan SRS-tasoituslukujärjestelmällä kertomalla purjehdittu aika venekohtaisella tasoitusluvulla.
  2. Niiden kilpailijoiden, jotka ovat viimeisen kahden (2) olympiadin aikana kilpailleet vähintään kansallisen tason kilpailuissa, tasoituslukuun lisätään 0,010.
  3. Niiden purjehtijoiden, jotka osallistuvat kilpailuun samalla veneluokalla, jolla he ovat viimeisen kolmen (3) olympiadin aikana kilpailleet vähintään kansallisen tason kilpailuissa, tasoituslukuun lisätään 0,050.
  4. Kansallisen tason kilpailuiksi luetaan kilpailumaan kansallisen kilpapurjehduksen lajiliiton järjestämät ranking-, luokkamestaruus- ja SM-kilpailut.
 15. PALKINNOT
  1. Palkinnot jaetaan kilpailuun osallistuneiden veneiden ja purjehtijoiden profiiliin perustuen.
 16. KILPAPURJEHDUSSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
  1. Lautakunta voi halutessaan kohtuullistaa voimassaolevia kilpapurjehdussääntöjä.
  2. Mahdolliset protestikäsittelyt suoritetaan epäformaalisti.

Ratakuvaus [klikkaa tästä]

 1. Rataa voidaan muuttaa ilmoittamalla kipparikokouksessa, että jokin tai jotkin ratakuvauksen merkeistä ei(vät) tule kierrettäväksi purjehduksessa.
 2. Merkit 1a, 1b, 2a, 2b, K ja 4. jätetään vasemmalle puolelle, eli kierretään vastapäivään (Kaikki paitsi merkki 3.). Kuitenkin jos radan kiertosuunta on vaihdettu myötäpäivään, jätetään merkit oikealle puolelle, eli kierretään myötäpäivään.
  1. Merkki 3., keltainen kiinteän radan ”koillisreimari” (kiinteän radan merkki 2), kierretään idän puolelta, riippumatta radan kiertosuunnasta.
 3. Kääntömerkit oletetussa kiertosuunnassa ovat seuraavat:
  1. Ensimmäinen kääntömerkki 1a. on keltainen reimari Vene 71:n edustalla, se eniten idässä oleva niistä.
   1. Merkki 1b, Koukkukari, korvaa merkin 1a niin erikseen ilmoitettaessa. Muussa tapauksessa sitä ei lasketa kääntömerkiksi.
  2. Iso-SRS -luokalle toinen kääntömerkki (2a) on Jänissaaren pohjoispuolen satama-altaassa (aallonmurtajan sisäpuolella!) sijaitseva oranssinsävyinen poiju, jonka jälkeen seuraava kääntömerkki (2b) on Kaikumatalana tunnettu pohjoisviitta (huom. kiertosuunta). Rata jatkuu samana kuin Pikku-SRS -luokalla.
   Pikku-SRS -luokalle toinen kääntömerkki (2b) on pohjoisviitta, joka tunnetaan nimellä Kaikumatala. Merkin lähistöllä on riittävän syvää kevytveneille.
  3. Kolmas kääntömerkki (3.) on keltainen reimari Siilinkarin länsipuolella (kiinteän radan merkki 2, koillinen keskimerkiltä katsottuna), kierrettävä idän puolelta, Siilinkarin jäädessä itäpuolelle — ts. purjehdittava merkin ja Siilinkarin välistä.
  4. Neljäs kääntömerkki (K) on Santalahden kupeessa oleva keltainen reimari (kiinteän radan merkki 6, legendaarinen Kesoil-merkki!).
  5. Viides kääntömerkki (4.) on Pajasaaren edustan erillinen aallonmurtaja.
 4. Vastakkaisella kiertosuunnalla merkit ovat samat, mutta järjestys on päinvastainen.
Ilmoittaudu

Ilmoittautuneet

Osallistujia:0
Luokka Purjenumero Vene Seura Kippari Miehistö

Tuliko virhe ilmoittautuessa, vene vaihtui, spinnu hukassa? Ilmoittaudu uudelleen samalla kipparin sähköpostiosoitteella. Se korvaa aikaisemman ilmoittautumisesi. Tuplailmoittautumisen vaaraa ei siis ole.

Tiedot

Päivämäärä:
27. heinäkuun
Aika:
11:55
Tapahtumaluokat:
,

Tapahtumapaikka

Naistenlahden aallonmurtajan edusta
Kekkosenkatu 10
Tampere, Pirkanmaa 33610 Suomi

Järjestäjä

Tampereen Pursiseura
Sähköposti
kilpailupaallikko@taps.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto