Menu

Venekunnan edustaman seuran lyhenne. Huom! Lisää uusi vain, jos seura ei ole listalla

LYS-kisoihin ilmoittaudutaan LYS-luokassa.

Käytä desimaalierottimena pistettä, vaikka Suomessa onkin desimaalipilkku //:=|