Tulosten syöttöohjeet

Tulosten syöttäminen tapahtuu tällä sivulla. Sivulle pääsyyn vaaditaan ylläpidolta (hallinta(ät)nasijarvenkilpailut.fi) saatava salasana. Tulokset tallentuvat automaattisesti sitä mukaa, kun niitä syöttää sivulle, eikä erillistä tallennusta tarvita. Tulokset julkaistaan heti, kun niiden täyttäminen on aloitettu, joten on suositeltavaa täyttää kaikki tulokset yhdeltä istumalta.

Kaikkien kilpailuun ilmoittautuneiden tiedot siirtyvät automaattisesti tulosten syöttösivulle ja tarvittaessa tulosten syöttämisen yhteydessä voi myös lisätä kilpailijoita, jotka eivät ole ilmoittautuneet kilpailuun.

Tarkastathan vielä ennen tulosten syöttämisen aloittamista, että kaikkien kilpailijoiden tiedot ovat oikein. Mikäli tulosten laskentaan vaikuttavissa tiedoissa (tasoitusluku, luokka, spinaakkeri) on virheitä, älä täytä tuloksia, vaan ole yhteydessä ylläpitoon tietojen korjaamiseksi. Mikäli virhe on muissa kentissä, esimerkiksi nimissä, voi tulokset syöttää jo ennen ylläpidon korjausta.

Tasoituslukukilpailut

Tasoituslukukilpailuissa on mahdollista syöttää tuloksia vain yhdestä lähdöstä. Mikäli tasoituslukulähtöjä on kilpailussa ollut enemmän, voit laskea tulokset Sailwavella ja toimittaa tiedoston sivuston ylläpidolle osoitteeseen hallinta(ät)nasijarvenkilpailut.fi.

Lopputulokset lasketaan automaattisesti annettujen aikojen perusteella ja laskennassa otetaan automaattisesti huomioon tasoitusluku sekä spinaakkerin vaikutus tasoituslukuun.

Lähtöajan syöttäminen

Lähtölaukauksen (ei varoitusviestin) aika syötetään täyttämällä tulostensyöttötaulukon yläpuolella olevaan Lähtöaika-otsikon viereiseen laatikkoon lähtöpaukun aika sekunnin tarkkuudella, esimerkiksi muodossa 18:21:14. NYT!-painikkeella voi lähtöajaksi asettaa painikkeen painamishetken.

Mikäli tarkka lähtöaika ei ole tiedossa, mutta tarkat veneiden purjehtimat ajat ovat tiedossa, voi lähtöajaksi asettaa kellonajan 00:00:00 ja veneiden maaliintuloajaksi purjehditun ajan sekunin tarkkuudella, esim. 1:42:35.

Maaliintuloajan syöttäminen

Veneiden maaliintuloaika syötetään kellonaikana sekunnin tarkkuudella taulukon oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen ja veneiden purjehdittu sekä tasoitettu aika lasketaan automaattisesti kilpailun omalle sivulle tuleviin tuloksiin.

Yksityyppiluokkakilpailut

Lopputulokset lasketaan automaattisesti syötettyjen yksittäisten lähtöjen tulosten perusteella. Myös kirjainyhdistelmät (mm. DNF, DSQ) lasketaan automaattisesti. Tuloksiin lisätään automaattisesti poisheitto neljännestä lähdöstä, toista poisheittoa ei automaattisesti lisätä.

Maaliintulojärjestyksen syöttäminen

Veneiden maaliintulojärjestys syötetään taulukon oikeanpuoleisimpiin sarakkeisiin (R1, R2, R3 jne. -otsikoiden alla). Jokaisen kilpailijan kohdalle syötetään kilpailijan sija kyseisessä lähdössä tai mahdollinen hylkäämiseen johtaneen syyn kirjainyhdistelmä (DNF, DNS, DSQ tms.). Mikäli veneelle on annettu pistehyvitystä tai hylkäämistä lievempi pisterangaistus, on tuloksiin vain syötettävä veneen kyseisestä lähdöstä saama kokonaispistemäärä ilman hyvityksen tai rangaistuksen kirjainyhdistelmää.

 Lähtöjen määrän lisääminen

Oletuksena kilpailun lähtöjen määrä on yksi, mutta lähtöjä voi lisätä oikeanpuoleisimman sarakkeen ylimmästä solusta löytyvää sinistä +-painiketta painamalla. Tämä lisää tulosten syöttötaulukkoon uuden tulosten syöttösarakkeen uutta lähtöä varten. Uusia sarakkeita voi lisätä rajattomasti, mutta toistaiseksi niitä ei voi poistaa. Älä siis lisää enempää lähtöjä, kuin mitä on purjehdittu. Älä myöskään lisää lähtöjä, ennen kuin olet varma, että kaikki ilmoittautumatta jättäneet purjehtijat on lisätty taulukkoon.

Kilpailijan lisääminen

Kilpailija, joka ei ole ilmoittautunut kilpailuun, mutta on siihen kuitenkin osallistunut, voidaan lisätä tuloslaskentaan kunkin kilpailuluokan tulostaulukon otsikon vieressä olevalla Lisää kilpailija -painikkeella. Tämän jälkeen täytä kilpailijan tiedot esiin tuleviin kenttiin ja paina Lisää kilpailija -nappia.